Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE OVERDENKING

OVER

Het Gebruik en het Misbruik, en de bewaaring voor het Misbruik in 't algemeen.

5 r. ,

De mensch bezit geene kracht noch vermogen , het welk hij niet even zoo wel misbruiken , als gebruiken kan , — het welk hem en anderen niet even zoo wel nadeel , als voordeel kan aanbrengen. — De mensch bezit geene kracht, of dezelve is reeds van hem , als een vrijwerkend wezen , op de fchandelijkfte, op de verfchrikkelijkfte wijs misbruikt. — Dat edele gefchenk van God, de Reden, die ons verlichten, leeren en in onze gewichtigfte belangens zekerheid geeyen moest — hoe dikwijls heeft deeze Reden den mensch verwart, bedwelmt, omtrent de klaarfte waarheden twijfeling bij hem verwekt, en onzekerheid van rondsomme Verbreidt!

'. rWa5\ '? de ^den niet, die haare krachten ïnipande, om het twijfelachtig te doen zijn, or er buiten ons wel iets wezenlijks beftond, — die met zulk eene fpitsvindigheid wist te bewijzen, dat de dingen, buiten ons» enkel verfchijningen, enkel iets denkbeeldigs, A Wa-

Sluiten