Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VYFDE OVERDENKING

Over het Misbruik van het Leerftuk van de vergeeving der zonden.

Volgens Galat. II. 16, 17.

§ 1.

Daar zijn menigvuldige middelen , om de menfchen te buigen , om de menfchen daar toe te brengen, waar toe men hun wil brengen Wie alleen het uitwendige wil buigen, die 'werkt door vrees. Zulk een wordt ook wel gehoorzaamd, maar echter met tegenzin, en alleenlijk maar zoo lang als men gehoorzamen moet. Alleen dan gehoorzaamt de mensch, wanneer de ander hem zien en beftraffen kan. Zoo werkt de Overheid, en zoo werkte God ook , in zommige gevallen, op de Jooden in de woestijne. Zeker zou de mensch onedel gemaakt, en tot eene flaaffche gezindheid vernederd worden, wanneer er zoo maar alleen, en altijd op hem gewerkt wierdt. Veel edeler, veel doordringender ziin inwendige gronden; wanneer de mensch overtuigd is; zoo volgt hij door eene inwendige drift aangefpoord, gaarne. Jammer is het maar, dat inwendige gronden tegen den ftroom der driften zoo weinig beftand zijn; dat de driften fchijngronden voor den dag brengen, dat men dezelve meer dan de zuiverftegronden gelooft, die den mensch tot gantsch iets an-

Sluiten