Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerftuk van de vergeeving der zonden. 6$

ders dan die fchijngronden beweegen. Op de edelfteenkrachtigfte wijs wordt 'er buiten twijfel door de liefde gewerkt. Dat is het algemeenfte, het diepfte, het werkzaamfte gevoel, dat 'er in den mensch is. Hij vat het dierhalven van den rechten kant aan , die dit gevoel treffen en in beweeging brengen kan. Zoo werken goede ouders op hunne kinderen; zoo werkt God, volgens den Bijbel, op de menfchen; en beminnenswaardig moet een wetgeeyer voor ons zijn, die op zijne inrigtingen fteeds in het oog houdt, dat de mensch — mensch is. Hadt men de leer van de vergeeving der zonden uit genade, maar zuiver bewaard; haare goede werking kon zij dan niet misfen, ten minften bij hem niet, die aan dezelve gelooft.

§. 2.

Maar zoo is het met dit leerftuk niet gegaan. Zonderling is het, dat men de zuivere leer van het Euangelie ten allen tijden zoo miskend en in waarde verminderd heeft, dat men met dezelve altijd iets wettisch , eene zoort van verdienftelijkheid wilde verëenigen. Doorgaands wilde men, dat de bekeering van den mensch niet daar mede zou beginnen, dat hij alleenlijk aan de liefde van God in Jefus geloofde , en dat zijne gantfche bekeering enkel dankbaarheid en betooning van dankbaarheid ware. Zulks was voor de Pharizeeuwfche gezindheid van alle tijden onverdraaglijk. De mensch moest van te vooren ook iets doen, hij moest zich ook

eene

Sluiten