Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerftuk van de vergeeving der zónden. 6?

denis van den Bijbel bewaart ons voor zulk eene partijdigheid, waar door de waarheid in zodanig een valsch licht geplaatst wordt. Andreas en Petrus en Philippus en Cornelius hadden niet eerst een bepaald gevoel van hunne zonden, voor dat Jefus belangrijk voor hun wierd. Maar overal, waar gevoel van eigene Hechtheid den mensch moedeloos maakt, en van God verwijdert; daar moet het weggenomen , daar moet God als Vader worden voorgefteld, daar moet eerst kinderlijke gezindheid verwekt worden, zal de mensch eenig nut van Jefus of uit zijne leer trekken.

§• 4-

Het is zeer duidelijk in te zien, hoe zeer deeze wijs, waar op God den mensch vormt, met de natuur van de ziel overeenkomt; het is klaar, dat zij het eenigfte middel is, om moed te geeven, dien de mensch toch zoo zeer noodig heeft, om werkzaam gemaakt te worden. Als de zieke geen hoop meer heeft op het leven, dan neemt hij geene geneesmiddelen meer, dan onderwerpt hij zich niet aan de voorfchriften van den Geneesheer, dan heeft hij geen lust, om iets te doen, dan doet hij ook niets. Als een mensch geene hoop meer heeft, om uit zijne fchulden te geraaken, dan heeft bij ook geen lust, om iets te fpaaren, om iets tot vermeerdering zijner inkomften te onderneemen; hij heeft dan nergens lust toe, zijne gantfche gefteldheid is traag en werkeloos. Eerst moet men den zieken hoop op herftel £ 2 in-

Sluiten