Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 v. Overd. Over het Misbruik van het

En dankbaarheid en liefde is de zuiverfte bron, waar uit eene daad kan voordvloeien.

§• 9-

Laaten wij dan ook deeze leer recht gebruiken, nooit worde voor ons een vergif,

't geen een balzem des levens voor ons zijn kan, zijn zal. Ook ons zij het een dierbaar, waardig, kostelijk, onbetaalbaar woord , dat J'fus Christus in de waereld gekoomen is, om zondaaren zalig te maaken. Wij willen den trotfchen waan niet koesteren, dat wij geene vergeeving der zonden zouden noodig hebben.

Wij willen een oog vestigen op ons zeiven, en ons hart beproeven. Wij willen ons niet dwaaslijk inbeelden , dat wij, door het een of ander, dat wij deeden, iets konden goedmaaken; wij, die nooit recht kunnen doen, 't geen wij doen moeten. Maar, verre zij het ook van ons, dat wij de zonde, als iets van geen aanbelang, zouden aanmerken! wanneer wij nu een oogenblik aanprikkeling tot de zonden in ons ontdekken, dan willen wij de lijdensgefchiedenis van Jefus leezen, wat Hij al onderging, het geen Hij niet behoefde te ondergaan, — voor onze zonden. Verre zij het van ons, dat Wij daarop zouden

voordzondigen. Wij willen daarom niet

boos worden. om dat Hij zoo goed is;

ons menfchelijk hart veroorloove ons zulks nimmer! Dikwijls willen wij zijne lief¬

de, en zijn lijden, dat Hij voor ons onderging, ons voor den geest brengen. Dikwijls wilien wij bedenken, wat wij zouden zijn, —

zo

Sluiten