Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 vi. Ovèrd. Over het Misbruik

door het vertrouwen te leeren opkweekt, oneindig beter kan en zai God dit ook doen,

die de beste vader is over allen, die zijne kinderen genaamd worden.

§. 6.

Maar zekerlijk deze leer kan zeer misbruikt

worden; ik wil hier niet zeggen, datdit

misbruik in onze tijden zoo iterk in zwang gaat. Dit zou even zoo zijn , als of een Geneesheer middelen tegen volbloedigheid voorfchreef, wanneer iemand aan eene verzwakking en uitteering ziek lag. Ikfpreekvan

dit misbruik hoofdzaakelijk daarom , op dat men het zelve den waaren Christen niet meer verwijte, en de leer zelve fchuld aan dit misbruik geeve, welke daar aan geheel en al onfchuldig is. Een misbruik zou het zijn: wanneer men van God hulp verwachtte, daar men zich zeiven nog kon helpen; onderhoud, wanneer men zich zeiven nog kon onderhouden, wanneer men zijne krachten niet wilde gebruiken , en iets door Gods kracht wilde hebben. Dit was juist het geval bij de Jooden, die tot Jefus kwamen. Zij waren Jefus op zijne reis naargevolgd tot aan den anderen oever der zee om daar wederom brood van Jefus te bekomen, zonder arbeid verzadigd te worden, dit beviel hun; en daar Jefus dit nu kon doen, daar PI ij zoo goed was, en hun den dag van te vooren verzadigd hadt; zoo dachten zij, Hij zou het op dien dag weer doen. Maar Hij deed het niet; floeg hun verzoek af. Niet, om dat het eene

lig-

Sluiten