Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 VB. Överd. Over het Misbruik van

eene zaak van het verftand, maar ook van het hart te zijn. En een volkomen vertrouwen is bij elk een hemelsbreed onderfcheiden van een koud voor waarachtig houden, het geen zekerlijk op de menfchen niet kan werken. Maar nog daarboven : Ik kan mijn vertrouwen op iemand ftellen in eene kleine

omftandigheid in mijn leeven; Hij zal

mij aan die eene bezigheid het best kunnen helpen; uit die eene kleine verlegenhei t het best kunnen redden; en dit kan weinig op mii werken, om dat de zaak zelve niet veel te beduiden heeft. — Maar als Jefus zegt: Ik wil u in alle omftandigheden helpen, u alles

geeven, voor u alles zijn, u van alle

banden vrijmaaken, u tot elk geluk brengen; elk gevolg der zonden wegneemen, -—- en ik vertrouw dan vast op dat woord, ik verlaat 'er mij zoo geheel en al op, als of ik reeds geholpen ware, als of ik dat geluk reeds werkelijk bezate; waarlijk! dan is ook het

voor waar houden geen koude doode zaak meer; wie zulks in ernst voor waar kan houden, en 'er onverfchillig bij blijven, die weet niet, wat hem ontbreekt, wat hulpe zij, die is geen mensch meer.

§ 5.

Het is een misbruik van deze leer, wanneer iemand zich verbeeldt, dat men alleen de bevinding van het geloof moet hebben, zonder dat 'er daaden uit voordkomen; alleen het geloof aan de vergeeving der zonden en de zaligheid, — maar niet het geloof aan de

Sluiten