Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo vu. Overd. Over het Misbruik van

en'wien veel is toevertrouwd, van die zal veel geëischt worden.

§• 7- , ■

Daarom wordt 'er zoo fterk op 't Geloof in Jefus gedrongen , om dat een mensch op zulk eene wijs het ligtst tot Jefus getrokken wordt. Het eerfte dat de mensch gevoelt,

zijn zijne behoeften en zijne krachten.

Zeker veele worden bevredigd, maar o 1 hoe veelen ook niet. De mensch zou zoo gaarne veel kennen, en hij weet zoo weinig; zou zoo gaarne veel kracht hebben , en is. zoo onmachtig; haakt zoo naar vrijheid, en voelt zich zoo gebonden; fmacht zoo naar vreugd en geluk, en duizend dingen buiten en in hem zijn — als daar toe ingericht, om vreugd

en geluk bij hem te ftooren. Hij leeft

in oneenigheid met zich zeiven; zucht onder de verzwakking en verftooring van zijn weezen. Jefus, als een bloot Zeden-Leeraar

befchouwd, kan hem weinig, en als een bloot Heer befchouwd, niets helpen. Op zulk eene wijs leert hij niet meer belang ftellen in Jefus. Maar wanneer die Jefus nu zelf zegt: Ik vervul alle behoeftens, Ik geef het licht, de

kracht, de vrijheid, de vreugd, het geluk; — bij mij kan de mensch alles hebben: dan, ja dan wordt die Jefus vrij natuurlijk belangrijk voor den gevoeligen en zich zeiven maar eenigzints kennenden mensch. Vertrouwen op Hem is dan zoo natuurlijk , en dit vertrouwen brengt den mensch dan fteeds nader. Door natuur en beloften wordt hij tot Jefus getrokken.

Sluiten