Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer van 'den invloed van den Duivel. 137

geworden! Maar Lieve Vrienden! zijn

de verleidingen meer of fijner of onwederftaanelijker geworden, juist daarom, om dat men het beftaan en de werking van eenen Duivel erkend heeft? Men ziet menfchen

fterven; treedt dikwijls beevende te rug bij de befchouwing van het vreeslijke des doods, — maar fterven 'er nu wel meer menfchen, wordt de dood wel vreeslijker, wanneer ons de Bijbel de zonde als de bron

des doods aanwijst ? Wanneer 'er eene

befmettelijke ziekte woedt en veele wegfleept; wanneer alleen die genen gered worden, die eene regelmaatige wijs van leeven in acht neemen, wordt dan die ziekte wel gevaarlijker , kan dan geene regelmaatige leevenswijs of geneesmiddelen meer helpen, wanneer een Arts zegt, dat de oorzaak dier befmetting in de lucht, of het weêrsgeftel gelegen zij? vrij natuurlijk werkt de Satan nooit onmiddelbaar , nooit zonder zich zoo veel moogelijk verborgen te houden. Dit zou even zoo dwaas, zijn, als dat een diefin een huis kwame en zeide: Ik ben een dief. Hij werkt door middelen, die reeds aanweezig zijn, die wij kennen, die bedwelmen, verlokken, verleiden. De Bijbel wijst ons de hoofdbron alter verleiding aan , welke wij van te vooren niet kenden; maar wordt de verleiding daar door nu wel zoo veel fterker? Gefteld eens, dat het met de gefchiedenis kon overeengebracht worden , dat een Pharizeer Jefus in de woestijne verleid had; gefteld eens, dat geen, het welk van de verzoeking verhaald wordt, had in zijne ziel I 5 plaats

Sluiten