Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Leer der Christelijke Vrijheid. 14?

ïs, heeft God zijnen zoon uitgezonden, geworden uit eene vrouwe, geworden onder de wet; op dat Hij die genen, die onder de wet waren, verlosfen zoude, en op dat wij de aanneeming tot kinderen verkrijgen zouden. (*) In het binnenfte van den mensch lag de vrijheid, zoo als de plant, klein en dood in de zaadkorrel ligt; thans wierd zij ontwikkeld leevendig en zichtbaar, zoo als de plant in de Lente ontwikkeld

en zichtbaar wordt. Maar hoe handelde

God nu, om den mensch goed te doen worden , en tevens vrij te doen blijven ? om

hem te laaten doen, het geen hij wilde, en geene andere begeerte te doen hebben, dan

hij moest hebben? Niet anders, dan de

vader handelt, die zijnen zoon door liefde gewonnen, geheel aan zich verbonden, door liefderijke woorden en zijn voorbeeld geheel met zijne gezindheid vertrouwd gemaakt heeft: Hij opende hem zijn geheel vaderhart; liet de menfchen die liefde gevoelen, die groot genoeg was, om eenen Eenigen, om eenen Geliefden voor hun over te geeven. Hij verbond zich'naauw met de menfchen door dezen Eenigen , door Jefus Christus. Die moest het hart der menfchen door weldoen en liefde winnen; die moest de menfchen verkondigen, dat alles vergeeven was, dat alle gevolgen hunner zonden opgeheven waren; dat men bij Hem licht en kracht en moed en leeven en hulp — alles verkrijgen kon, het geen de mensch noodig hadt. Die moest hun den adel der deugd, de waardij van geduld

en

(*) Galat. IV: 4, 5.

K 2

Sluiten