Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Leer der Christelijke Vrijheid.. 153

king op hem heeft, — hij zal 'er zich niet toe laaten verleiden , fchoon anderen het doen, dien het niet benadeelt, op welke het geene kwaade uitwerking heeft. En zoo zal ook een Christen handelen bij de onfchuldige vermaaken van dit leeven. Hij zal onderzoeken, welk eene uitwerking elk vermaak op hem heeft, of het hem in eene goede, of in eene kwaade gefteldheid brengt, dan of het hem onverfchillig maakt ; of hij beter , tot elke bezigheid gefchikter, of flechter en ongefchikter door dezelve gemaakt wordt. Ontdekt hij, dat het eene goede uitwerking op hem heeft, dat het hem verleevendigt, zijn verftand en hart gefchikter maakt; dan zal hij ze zonder angstvalligheid genieten , als zulk een, die tot vrijheid geroepen is. Maar ontdekt hij, dat ze hem verftrooien , verwarren , zijne driften, zijne zinnelijkheid, zijn ijdel hart te veel opwekken, dan zal hij ze niet meer genieten, en het is juist Christelijke vrijheid, dezelve niet te genieten, fchoon alle andere ze genieten. Hier komt ook het gezegde van Paulus te pas: Geliefde! bederft u

zeiven niet door fpijs, door fpel en dans,

gij , voor wien Christus geftorven is.

§• 7-

Maar daar toe moeten wij deze leer gebruiken, om anderen niet uit hoofde eeniger kleenigheden te veroordeelen , om anderen niet onder eenen zekeren band te brengen, noch ons zeiven daar onder te laaten brengen. Wanneer anderen zich eenigzints anK 5 ders

Sluiten