Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Leere des Avondmaal. 159

voor zich. Het was niet meer die maatige maaltijd, die de harten opent, en een zacht vrolijk gevoel in dezelve verwekt, maar onmaatigheid, en opvolgen van zinnelijke lusten heerschte daar, welke elk edel gevoel uit het hart verbant. De armen wierden geheel vergeeten , hier van daan dat het eene gedeeelte dronken, het andere hongerig naar huis ging. En hier tegen verzet Paulus zich zeker met groot recht. Hieromtrent zegt hij nu met de grootfte billijkheid, dit is niet des Heeren Avondmaal eeten. Bij ons gaan zeker zulke misbruiken niet meer in zwang. Naar alle waarfchijnlijkheid wierd daarom die vertrouwde maaltijd in eene openlijke Godsdienftige plechtigheid veranderd. Alleen met uitgekipte perzoonen wierd zulk eene maaltijd noch gehouden, zoo als in de eerfte Eeuw. Maar daarom echter heerfchen 'er niet minder misbruiken, omtrent welke men even zoo goed als Paulus zeggen kan: Dit is niet des.Heeren Avondmaal eeten.

'i 3-

Het is een veel betekenende en troostrijke maaltijd, dien Jefus tot zijne gedachtenis heeft ingefteld. Het zien dezer plechtigheid maakt elk eenvouwig, oprecht hart terftond opmerkzaam op het veel betekenende, dat in dezelve ligt. Hier wordt zoo leevendig voorgefteld, dat Jefus iets geeven, iets mededeelen wil aan hem, die daar komt. Niemand komt om daar iets te brengen, maar alle om 'er iets te haaien. Het is een maaltijd, waaraan

elk

Sluiten