Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<56 xt. Overd. Over het Misbruik

eet en drinkt zich zeiven een oordeel.. Het

Avondmaal is een middel tot verfterking, reiniging en veredeling van onzen geest. Wanneer het dit niet bij ons ten gevolge heeft, — dan is het nutteloos voor ons. Ook hij, die blootelijk daarom aan het Avondmaal komt, om het zich bij Jefus als eene verdienfte aan te rekenen; om te kunnen zeggen: ben ik niet zoo dikwijls aan uw Avondmaal geweest? Ook deze houdt het Avondmaal des Heeren niet.

§. 3.

O! hoe geheel anders zijn de oogmerken dezer eenvouwige plechtigheid ! wij moeten dezelve verrichten tot zijne gedachtenis! Hij, die reine, heilige, in al het goede werkzaame, ijverige, liefderijke moet ons voor onzen geest zweeven, als wij ten Avondmaal gaan. Leevendig voorftellen moeten wij ons, hoe hij ons lijden wegnam, hoe Hij ons

vreugd veroorzaakte, hoe Hij onrecht

onderging, recht deed, — hoe heilig Hem

de wil des Vaders was 1 En waarom moet

Hij ons zoo voor den geest zweeven ? ■

Dat is zeer natuurlijk! Eene leevendige gedachtenis aan dien reinen zal ons fteeds reiner maaken. Wij zullen 'er ten minften op uit zijn, om rein en goed te worden, zoo als Hij was. Wanneer wij toch veel leezen van edele goede daaden, dikwijls denken aan eenen grooten, goeden Man, dan gevoelen wij ten minften, die neiging in ons opkomen, om ook edel en goed te worden. En zulk

eene

Sluiten