Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7o xii, Overd. Over het algemeen Misbruik

blik aan de waarheid dezer ftelling twijffelen , veel eer zal men niet begrijpen ,

waarom zulks nog gezegd wordt, daar het

alles van zelve fpreekt. Zeker fpreekt

het van zelve; maar wanneer nu menig mensch

zoo handelt, als of loof en bloeizem ,

als of hec ftamelen bij een kind het wezenlijk doel waren; wanneer hij in de gewichtigfte bezigheden van zijn leeven halver wege ftaan blijft; zoo als een kind doet, dat altijd ftamelt, en nooit leert fpreeken, dan zal het toch wel de moeite waardig zijn,

zulk eene dwaasheid te keer te gaan.

Sterk en overtuigend heeft Jefus zich daartegen verzet: Een iegelijk, zegt Hij, die deze mijne woorden hoort, en dezelve niet doet, die zal bij eenen dwaazen man ver geleeken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Hij geloofde, een huis, eene fchuilplaats te hebben , maar de Jlagregen is nedergevallen, en de waterftroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen het zelve huis aangeflaagen , en het is gevallen en zijn val was groot. Maar die deze mijne woorden hoort, en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een fteenrots gebouwd heeft; en fchoon 'er al jlagregen , waterftroomen en winden komen, het valt toch niet,, want het is op een fteenrots gebouwd.

§. 2.

Gij weet, dat dit het befluit der zonneklaare, diep doordringende, en alle Pharizeeuwfche Gerechtigheid den bodem inflaan-

de

Sluiten