Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Eijbelfche Leerftukken over het geheel. 175

hebben zij gedwaald, en zijn wij wijzer dan zij ? — zeker maakt het kerk gaan en Bijbelleezen op zieh zeiven den mensch niet beter; men moet zeker niet een Hoorer alleen zijn maar toch echter een Hoorer; het middel om beter te worden is men verplicht te gebruiken. De fpijs is zeker de arbeid zelve nietj maar zij geeft kracht tot den ar¬

beid. Wat zouden wij van eenen mensch zeggen, die niet wilde eeten; maar geduurig zeide: waar toe is dat noodig ? werken is toch

de hoofdzaak! Zeker zou zulk een niet

veel kunnen arbeiden. En dat is hier het

geval ook. Waar van daan. die verkleefdheid aan de aarde, dat blootelijk zien op zijn voordeel, op zijne genoegens, op zijne eer, — waar van daan die valfche wijsheid, dat men alles gering acht, het welk geen geld opbrengt, noch de zinnen vermaakt? — Waar van daan komt het, dat men hoe langer zoo minder van die belangelooze liefde, vindt, die zich voor anderen overgeeft, van die gezindheid voor 't geheel, die goed wil werken , alleen om het goede ? —— Waarvan daan die fteeds toeneemende onverfchilligheid omtrent alles, 't geen niet van deze waereld is? — waar van daan anders, dan dat men van God en Christus, van de beftemming van den mensch, van de Eeuwigheid en de voorbereiding voor dezelve niets meer hoort; waar van daan anders dan dat men zijne ziel geduurig met het aardfche en deszelfs genot vervult! Vrij natuurlijk is het, dat

men op zulk eene wijs alle gezindheid voor iets verhevenere verliest. Waarlijk! Jefus en

de

Sluiten