Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n INHOUD.

ZEVENDE OVERDENKING.

Over het misbruik van de leer des Geloofs aan Jefus. Volgens Matth. VII: 21—23.

ACHTSTE OVERDENKING.

Over het misbruik van de leer van de bewerking van Gods Geest. Volgens Matth. XXV: 29.

NEGENDE OVERDENKING.

Over het misbruik van de leer van de werkingen des Duivels. Volgens Ephef. VI: 11, 12 en 1 Petr. V: 8, 9.

TIENDE OVERDENKING.

Over het misbruik van de leer der Christelijke Vrijheid. Volgens Galat. V: 13, 14, 18.

ELFDE OVERDENKING.

Over het misbruik van de leer des Avondmaals. Volgens 1 Cor. XI: 20.

TWAALFDE OVERDENKING.

Óver bet misbruik vanalle Bijbelfche Leerftukken over het algemeen. Volgens Matth. VII: 24—29.

Sluiten