Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M Y N HEER!

Het is mij volftrekt ondoenlijk U het genoegen , met levendige en lprekcinde kleuren , naar waarde te Ichilderen, 't geen mij Uw bij uititek geeftig, naar de geftrenge regelen der waarheid, en naar de zachte wetten der Zedenleer opgefteid en deftig uitgedost Avertisfement, dat ik op den 6den van Mei inde Couranten moest lezen, veroorzaakc heeft» Van blijdfchap bijnaa buiten mij zelve, riep ik als in eene vervoering van vreugde uit: tLtri' delijk! Eindelijk! leest men dan eens weder, een fchrander , geleerd , {lichtelijk , leerrijk en verheven , Avertisfement, in dat gedeelte van de Courant , V welk voornamelijk voor de Heer en Makelaars, en voor de geleerde Waereld beftemd is ! — En welk Menfchenvriend zal en moet zich niet verblijden, wanneer hij gewaar wordt, dat de rechtmatige eigenaars van zekere voorrechren, in het gerust bezit van dezelve fchandelijk geiloord, en uit hunne huizen verjaagd geweest zijnde, weder tot het genot hunner Privilegiën , en tot de A b*

Sluiten