Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

wijze, maar immer krijgen, grijpen en van* gen kunnen,)'er met hunne bekendmaakingen, nauwlijks tusfchen komen , en pas zo veel plaats vinden kunnen, als zij noodig hebben, om aan de hoopende en jammerlijk gefopte Geldfchieteren, de gewigtige , en voor de Directeuren (de ongelukkigen uitgezonderd) ruim zo troostrijke, als voor de geldfchieteren , troostroovend Waarheid bekend te maaken: 'Er zullen dit jaar geene Intresfen betaald worden! —

Deeze flaatkundige Rafernij heeft nu reeds langer dan vijf maanden en bijgevolg lang genoeg geduurd en getijrannifeerd, om eindelijk

eens wederom op te houden. En Dank! .

groote, lange en dikke Dank! zy U daarom gezegd, Heer Biographus, dat gij door middel van Uw overheerlijk Avertisfement , het heldhaftig begin gemaakt , den hollenden politifchen Schoenlapperen het eerfte jlruikelblok voor de voeten geworpen hebt, en met het tweefnijdend zwaan van Uwe kostelijke Biographie, die niets dan moed en wraak ademt, gelijk een tweede Roeland of Don Quichot , ridderlijker Memorie ! in de gelederen der flaatkundige Highwaijmen gedrongen zijt, en onder hen, eene ten vollen verdiende eereplaats hebt ingenomen! Dit kloekmoedig gedrag, zal en moet U, uwen KindeA z ren9

Sluiten