Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

<g* 12

Waarde en zeer Geëerde Oom!

■ „ Heeft Uw Ed ook bijgeval aan iemand

Commisfie gegeven, om de Biographie- van eenen Janus Vlegelius te fchrijven, en zal Uw Ed hem voor zijne moeite ordentelijk falarieeren of betaalen?

2. Hoe gevalt Uw Ed. het charatleristiek Avertisjement ?

3. Heeft Uw Ed. niet ongemeen veel zin in den geefügen Aliasnaam , dien hij aan U fchijnt te geven?

4. Wat zegt Uw Ed. van de zachte en lieflijke verwen, die hij in zijn fchilderij gebruikt heeft?

5. Uit welken ouden verwkopers - winkel zou hij die wel gehaald hebben ?

6. Worde de edelmoedige Heer Biographus, niet van eene waare chriflelijke Menfchen- enbroederliefde bezield en geregeerd?

7. Weet Uw Ed. ook, of iemand van die Mannen, die hij van pag. 100 tot 113. mishandeld, hem beleedigd heeft?

8. Wie mag toch wel de Schrijver van deeze Biographie zijn?

9. Zou ik niet wél doen, indien ik om de volgende driendertig redenen, aan den Heer Biographus een brief fchreef, zo als ik denke, dat hij zijn moet ?

Foor-

Sluiten