Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*• 13

Vooreerst. Indien ik mij op het toneel begeve, en door middel van myn brief, ééne van de rollen mede fpeele ; zal de beroemdmankende Heer Biographus , mij denkelijk mede op den Stalduinfchen Berg van Eere fleepen, en ik zal , althans door een gedeelte van de westlandjche waefeldt gezien, en tot aan den

hoek van Hoiïandberoemd worden. Oompje

lief! ik verheug mij reeds als bij Voorraad in den geest, over mijnen vermaardenen beroemden Naam! 't Geen waarvan over dag onze geest vol is, daarvan droomt onze ziel des nachts! In den voorleden nacht, heb ik in den droom eene Groupe gezien! — eene Groupe ! — O zo vermaard! en woorden gehoord! ... — Woorden! —— O zo beroemd! Wil ik U

van de eerfte eene flauwe fchets geven.' en wenscht Uw Ed. ten naasten bij te vernemen, wat ik gehoord heb? Zie en luister dan!

De Westlandfche Nimrod, de Heer Koddebeijer , (g) ftond boven op het toppunt van

dee-

(g) Stalduinen is de vermaarde berg in het TVestland in wiens Holten een talloos heir van Konijnen refideert, en die met zijn kruin zo verre boven de zeeduinen uit. fteekt, dat ik hem nog beden, by helder Weeder, van den berg, waarop het Uopfltkfcbe huisje flaat, op den

Sluiten