Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den Haag, tan den Haag over Rotterdam tot in Kralingen, van Kralingem tot in Groningen , en van Groningen tot in het dorp waar de Naamstudenten vergaderen, en waar de waereld eindigt, gehoord zal worden. Een weinig ter zijde ftond Gij, waarde Oom ! maar in eene geheel bijzondere attitude of houding. Met een gebukt hoofd, hieldt Gij met de ééne hand uwen grijzen Combinatie - hoed(dien gij als eene eerwaardige Antiquiteit, van Uwen Overgrootoorn geërfd, en als een heiligdom zorgvuldig bewaard hebt) voor Uwe oqgen, en

de andere hand lag op Uwe borst. Met

één woord! Gij ftond daar —fans comparaijon ! —— als een oude knol die de kar heeft

omgefmeeten. Of Gij u over de beroemd -

maakende Biographie, achter uwen hoed fchaamde , dan of Gij openlijk boete deedt, dat gij tegen zommige Recenfenten die aan de Nederlandfche Bibliotheek, geknoeid hebben, de pen hebt opgevat, dat kan ik zo eigenlijk niet zeggen. En misfchien hebt Gij nog eenen anderen Bundel op uwen rug gehad, onder wiens last Gij zo gebukt ftondt, ten minften.dit komt mij allerwaarfchijnelijkst voor.— Nog wat meer ter zijde, en wat laager ftond ik, met mijn brief in de hand. De beroemdmaakend? Man riep mij toe : klim hooger op Jongeling! en flaa hier boven! ik zal u beroemd

maa-

Sluiten