Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4- 16

maaken! -— Maarófo Man, riep dit, met zulk eene trotfche ,door eigenliefde zo vreeslijk uitgezette, en vervaarlijke ftem,dat ik vanfchrik wakker wierd, en merkte dat ik in mijn bed lag.

Wat zegt Uw Ed. van deezen Prognoftiken droom , en dus van de eerfte rede, waarop mijn voornemen fteunt ? Uw Ed. heeft ver¬

beeldingskracht, geest en verftand genoeg, om de overige tweeëndertig redenen , zelf te ontdekken , daarom zal ik de achting niet kwetzen , die ik aan Uw Ed. verfchuldigd ben, en het bij deeze ééne zeer voldoende rede laten berusten In hoope van een fpoedig engewenscht antwoord, blijf ik met alle achting enz. Uen 10 van Mei j78 i.

Het antwoord op deezen brief luidt als volgt:

NEE Fi

Word toch niet gek! — Of denktGij misfchien, dat ik het geworden ben! Hebt gij een affchrift van Uwen brief gehouden, zo is het goed, en dan zult gij dit antwoord kunnen verftaan. Maar hebt gij geen copie van Uwen brief, dan kunt gij U maar met dit antwoord ad Vulcamtrn fpoeden! Uwen brief heeft hij reeds.

Op Moment. 1. Ik weet van geen Commis/te

iets,

Sluiten