Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 1? •#

iéts, en kan mijn geld wel beter gebruiken, dan om Voddefchrijvers te falarieeren. Ik heb eenige kritifcbe verknoeide Tbemata, van eenige armzalige Kecenfenten in de Ned. Bibl, gecorrigeert, en hun, volgens mijn ambt, dat ik mij ze!ven gegeven heb, naar verdiende de plak gegeven ; en daarom zou ik beroemd moeten gemaakt worden?En dat wel door een huurling ? Tanti poenitere non emos! Zo zot zal

ik niet zijn!

Op Moment. 2. Onze knecht Klaas, heeft heden, zo mij gezegd is, aan de meiden in de keuken verteld, dat over de geestige vinding die in het Avertisfement heerscht,in het Kofftjhuis, daar de Aschbeeren, Kruijers, Salade- en Mosfelverkoopjlers vergaderen , helder gelagchen wordt.

Op Moment. 3. Suum cuiquel laat aan elk het zijne. Ergo redeat ad fuum quod fuit ante dominum. Jk benijde den eigenaar niet 't geen hem eigendomlijk toekomt. Ik heet, gelijk gij, en elk die mijne brieven gelezen heeft, weet, ik ben Alethophel, en woonde, toen ik die brieven fchrecf, te Orthodoxopel. Om kort te gaan Neefl het aletophelen heeft Hem in 't harnas gejaagd. Ik heb te veel waarheden gefchreeven, aan menfchen, die prijzen om gepreezen te worden! Gij weet immers: veritas odium parit: dat de waarheid niet wil geB zegd

Sluiten