Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*• i8 •#

zegd zijn : dat hij die ze fpreekt, zich een odium implacabile, dat bij zommige menfchen diabolicum wordt, op den hals haalt,en dat die haat, gelijk de >$t >{< Duivel omgaat, en als een briefchende Leeuw de Aletophels tracht te verflinden. Veritas odium parit! De waarheid baart baatl Waarom is dat toch zo waarachtig?

Op Moment. 4. Wat praat gij van Verwen en van Schilderijen!

NU nifi faces et faxa volant — Spreek van vergif en gal.

Op Moment 5. 6. 7.

•< > furor arma mini/Ir at! —— Uit de Nijd, uit degramfchap, uit den toorn, uit de woede, hut zich veel begrijpen en verklaaren.

Op Moment. 8- Neef.' hebt gij uw neus, of heeft uw neus zijn reuk verlooren! Ik geloof, dat, al wandelde gij te Rotterdam onder de Boompjes, alwaar de Heer Profeffor P. Hofstede , de Heer Predikant Boon , en veele fatzoenelyke Heeren woonen , en 'er wierden eene menigte Pik Teer- en Traantonnen verbrand, waarvan de wind den rook naa u toe woei], gij evenwel niets zoudt ruiken !

Op Moment. 9. Neef! Neef! noli irritare era-

brones, nee gregis ducem lacejfere caprum. >

Stoor toch geen JVespennest. De Bijen zullen u geen kwaad doen.

Oc-

Sluiten