Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4\33"*

met bellen verfchijnt. Die pag. 25 de Gereformeerden voor onkundige, booze en ketterfebe menfcben houdt. Pag 39. als een zot, van onbegrijpelijke onbegrijpelijkheden raaskalt; op verfebeide bladzijden in de Biographie, boeken leest, die in gewigt en geestigheid, wel is waar, de Biographie verre overtreffen, maar met dat alles toch, in deeze uwe Biographie, een zotte en van het lezen affchrikkende figuur maaken. (T) Die pag.

65

(/) Ik heb geen lust om de nnamen, van alle door u aangehaalde Autbores Clajfici hier uit te fchrijven. Elk die ze gelieft te leeren kennen, kan ze op pag. 50,61, 66, 79, 80, 81 en 83 vinden. Frans Baltens, is dux gregis de eerfte of voornaamfte. Ik ftaa in groote verzoeking, van op den argwaan te komen , dat Gij mijn Heer B, Hl eenen zekeren veel Colletïanea bezittenden Heer, zijne adverfaria of afgeleend of zelfs wel ontfiuzeld hebt. Want boe is het in de waereld mogelijk, dat iemand zonder veele zwaarwigtige kwartijnen van ColïeÜanëen in handen te hebben, zo veele Autbores Clajfici kan citeeren, en van \ Noorden en Zuiden, van Oost en West fpreken, als of het niet met al is} Da: hij van Philippin van Griekenland, pag. 38. van Ladij Montaigue, Anecdoten weet, die alleen maar aan Profesforen kunnen bekend zij»; Dat hij pag. 57. met de Indifche Simmen, Sasnnatifcbe IVolven en den fchilder Thimantbes, met de Tartaaren en Kofakken in de woejlijnen van Perpen kan omdwaalen! <?«2 Pag. 70. van het Aftatifcbe riet Ipreken, als of hij de Straat Sunda

c

Sluiten