Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* 3ö *

kunde te kennen geeft, «ƒ een blinde dienaar van God is Die pag 139. va.nR.aiel/langen, Buffels, Lindwormen , leugenachtig, hovaardig enz [preekt, pag. 156. ^e» Gereformeerden , hoornen, boksvoeten en jlaarten aandicht, pag. 160 met Schavuit , Dikkop en Ezel om zich fmijt, als of het Eeretijtels waren, en pag. 167 als een maartfche Kater lolt, enz enz enz. enz. Van het onverantwoordelijk en al mijn begrip te boven ftreevend —• ik gebruik het woord ook hier ongaarne, maar gij.dwingt'er mij toe

door uwe Biographie , liegen en lasteren ,

waarmede Gij ti aan mijn Oom en aan andere braave mannen groflijk bezondigt, zal ik hier

niet gewaagen. r Gij gelooft immers toch

wel niet, van uwe pen , 't geen de Graaf van Zinzendorf van de zijne geloofde, terwijl hij beweerde : dat in zijne pen de openbaarde leugens tot waarheden moesten worden ? — Zeg mij eens om 's hemels wille, mijn Heer! welke lezer , zal , wanneer hij bij het doorbladeren van een boekje, zulke en nog veel meer andere Maaltjes, van eenen gemeenen geest en eene laage fchranderheid overal ontdekt , van de lust bekroopen worden, om hetzelve te doorle. zen? Eenige vaartjes, (?») twee of drie verdra-

(«) De Gritken vernaaien, maar ik kan om reeds ge

mei-

Sluiten