Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#• 39 4>

TWEEDE VERVOLG.

Ka tafel begon ik, om niet te (kapen, uwe Biographie, bij het desfert van vooren af aan te lezen, en vond, een half uurtje geflaapen hebbende , dat ik, voor dat ik in den flaap viel, al lezende tot aan pag. ar gekomen was, en 't geen ik zogt reeds ontdekt had, te weeten den B. H. Had ik die ontdekking niet gedaan, en ware ik niet bijkans op elkebladzf de, zo wel als door drie of vier oordeelkundige braave Mannen, (want meer anderen heb ik, van huis zijnde, 'er nog niet over hooren fpreken,) in mijne mening, dat mijnegedaaneontdekking, niet eene ingebeelde, maar eene waare ontdekking zij, niet bevestigd geworden, ik zou nooit nochte nooit beflooten hebben, deezen brief 'vanprovifioneele Dankzegging op te (tellen Bedriegen wij ons echter in onze eenpaarige mening, en bezondigen wij ons dus in onze gedachten , aan eenen onfchuldigen;zo hebt Gij niet ais een braaf en eerlijk man gehandeld, dat Gij in uwe Biographie zo veele verraderlijke en verklikkende kentekenen, lineamenten en trekken hebt te pas gebragt, dat men zijneoogen fluiten moet, om hem niet bij het heldere maanlicht, duidelijk te kennen, hoewel Gij zijnen glans- en bloem* C 4 rij.

Sluiten