Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<§* 40 *

rijken füjl , door eenen gelèenden, vrij wel verdooft, en op veele plaatzen onkennelijk gemaakt hebt. En zo valle dan ook alle verant' woording op u terug! Ware ik in Zijne plaats, cn bad ik geen d.el hoe genaamd, in dit libel van Biographie; zo zoude ik vast en zeker mijne onfchuld openlijk, /.o als 't behoort aan den dag leggen , en dan u mijn Heer , aan de wroegingen van uwe Confciemie overlaaten ! Werp mij niet tegen mijn Heer, dat uwe Biographie immers niet eens daar gedrukt is, waar zijne andere werken gedrukt zijn, en dat hij dus volftrekt onmogelijk, pan of deel 'er aan hebben kan! Ei lieve! wie debiteert die Courara te

A. . . . . die bij te R drukt?

Hoe heet de Schoonvader van uwen Boekver-

kooper Schooneveld? Gij zijt zeker te naa

bij het nest ftaan gebleeven, en hadt 'er veel verder van moeten afgaan,om geen achterdogt te verwekken. — Kortom! zondigen wij, en alie die geenen, die hieromtrent zo gevoelen als wij denken; zo zal en moet u die ftraffe trefTen, die een vervoerder des volks verdient, en zo zal het mij altoos fpijten, dat ik aan deezen Brief, eene eenige letter of regel gefchreeven , en de Biographie, hoewel niet zonder moeite en walging, met horten en ftooten , bij arttculen gelezen, en eindelijk 's avonds circa agt uuren het beste in uwe geheele Brochure,

het

Sluiten