Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

# 4i *

het kostelijke en lang gezochte einde gevonden heb. Ik twyfel niet, of men vindt 'er , die uw heerlijk werkje met fmaak in één trek doorlezen, en 'er wonderbaarlijk mede in hun fchik zijn zullen. Gevalüg is 'er gisteren een tamelijk luidruchtig Scheveninger in de Stede geweest, in weikers Comreijen ik mij thans bevinde , en heeft gezegd, van uw Boekje fprekende ; Jongens! dat moet je leezen! je zult je half capot lagchen. (») De fmaak is verfchillende.

Pro captu lectorum, habent fuafataübelli!

De heerlijke zamenfpraaken van EgmondsLouw en Krelis , — doch wat fpreekik van honette en geestige zamenfpraaken, want met uwe Biographie vergeleeken , fpreekt Egmonds Louw en Krelis , bonnet en geestig, — en andere blauwe boekjes, worden ook met fmaak gelezen.

Toen ik dan bij den fchat, dien ik zoeken moest, — bij het einde gekomen was, perfonifceerde ik uw gefchrijf, en wierp eenige vraagen op, om ze door uwe Biographie, als door

een

(jt) Men zegt, dat Gij de edelmoedige gewoonte hebt, om voor uwe geleerde Farraginem, quisquiiias, of ge« leerde werken , van den Boekverkoper nooit geld tc ne-1 j men,

C5

Sluiten