Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

£/W te haten beantwoorden. Dan, dewijl ik overtuigd ben, dat het niet wijs en goed gehandeld is, als men kinderen meer vraagt, dan men gevraagd wordende, zelve gaarne zoude willen beantwoorden; zo heb ik dit onnozele fcbaap ook niet naa den ftootenden Bok, deszelfs heer Vader gevraagd. Het hair en de pootjes , waarmede het opgefchikt en voorzien, en de ftal waarin het geworpen was, maakten daarenboven , deeze vraage zeer overtollig. Ex ungue leonem. Men kent den Bok

aan

men, maar 150 of aoo Exea-plaria van het werk, dat hij voor u laat drukken, van hem te ontfangen, en die onder uwe Vrienden , Buuren en Bondgenooten te verdeelen, om dezelve in de waereld bekend te doen worden. Misfchien is de Demine van Schevcningen, één van uwe Vrienden en Bondgenooten, en heeft ook een Exemplaar van u ontfangen? Ik hoope evenwel, dnt Gij hem niet hebt laaien weeten, dat het van u komt! Want gij kent Hem! Zyn hart weet van geene geveinsdheid, zijne tong kentgeene valjchbeid, en zijne gulle en rende, ik zou haast zeggen,zijne vierkante geestigheid, zou hem ten vollen in (laat (teilen, van uw Boekje niet alleen, als zijner Lecture onwaardig, aan de Scheveningers te geven , gelijk hij fchijnt gedaan te hebben, maar ook uwen naam en toenaam 'erbij te noemen, om het u betaald te zetten, dat Gij van hem geloof», dat hij in uw geestloos boekje, zijn tijnen geest zou kurnen voeden, en in uwe harde doornen en magere distelen fmaak vinden J

Sluiten