Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4- 5i *

tijd tot tijd ftèrker en vaster zamen getrokken worde. Om zich daarvan ten vollen te overtuigen , behoeft men maar den zevenden Brief 'in den Bundel van Brieven, uit Jrenopel, door Philadelphus 1779. aan den Heer Prof. Hofstede gefchreeven, en wel van pag, 157. af, en op veele andere plaatzen te lezen. Dan , wat vertelt Gij ons nu in uwe Biographie, van mijn Oom, en van zijne denkwijze, om ons onoplosfelijke en onwederleggelijke bewijzen in de handen te fpeelen, ja als 't ware op te dringen, dat uw gefcbrijf',niets dan een blauw Boekje is ? Ik zal het maar met weinige woorden aanftippen. Want ik ben niet van zins, om op die vuiligheden en affchuwelijke onwaarheden , die Gij uit den kuil van uwe lasterzucht hebt opgebaggerd, lang te blijven flil ftaan, of 'er mijne lezeren lang bij op te hou- , den, en alle bewijzen aantehaalen. Ik zal flegts eenige bijbrengen.

Het eerfte bewijs, is door uw geheel Boekje verfpreid, en elk die het vinden wil, gelieve het te zoeken,op pag. 25, 53, 91, 92, 93, 122, 144 en 15Ó. en op meer andere plaatzen, alwaar Gij mijn Oom, op eene fuggillante en onverantwoordelijke wijze beliegt, en gehaate infinuaties te pas brengt, welken elk, die mijn Oom niet kent,moeten doen denken, dat mijn Oom een haatenswaardige, on» D 3 dank-

Sluiten