Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 57 •¥

verpligt, u , 't geen ik zo even gezegd heb, uit de Logica opteneideren en te verklaaren.

Ge-

iie zijn moet, dan in de Prjemisspw geweest is; en Gij zoudt niet tot uwe onuitwhbaare fcbande, op pag. ióo. de volgende fluitrede gemaakt hebben .•

Het vermogen om te kennen /"preken is alleen aan den

Mensch gegeven.

De Orang Oetangs zijn geen Menfcben. Bij gevolge, kunnen de Orang Oetangs nooit leeren

fpreken.

Van het leeren fpreken in de Conclufie, ftaat immers geen letter noch jota in de pramisfen. Hoe komt dan het leeren fpreken in de Conclufie? Zeker door niets ander», dan door Uwe vol/lage onkunde in de Logica, misfchien vat Gij mij niet wel, ik zal het u met een Exempel op. helderen .•

Maj: De hebbelijkheid om flegte boeken te prijzen, en goede boeken te laaken , bezitten maar alléén de Schrijvers van de oude, reeds verbruikte Nederlandfcbe Bibliotheek.

Min: De Heer D. H. is één van de Schrijvers van de oude reeds verbruikte Nederlandfcbe Bibliotheek.

Concl: Bijgevolg! bezit de Heer B. H. de hebbelijkheid,

om blauwe BOEKJtS te schrijven , pasquillen te maaken, flegte boeken te prijzen en goede boeken te laaken.

Hebt Gij 't nu begreepen? Gij zoudt in der daad

wel doen, door uwe ftudien van meet af aan te beginnen. Maar! wacht u alsdan vooral voor Petri Rami, Logica, want het Capittel of het tweede gedeelte : de judicia,

ont«

D 5

Sluiten