Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op &

heeft, en waarin de oude Nota nog (laat, dezelve affchrijven en hier beneden plaatzen (v). Gelieft Gij, mijn Heer! deeze Nota, die mijn Oom, met verwerping van de andere, voor de zijne erkent,ook met uwe Harlequinadetevex-

eeren,

(i>) Wij Kosten, Schoolleeraars en Catecbifeermeesters, hebben, (dus merkt mijn Oom zeer wel aan!) altoos een privilegium Exclufivum gehad , de kinderen in de Theolo. gifcbe Spelkunst zo lang te onderwijzen , tot zij met nut van de Heeren Predikanten hooger op konden geleid worden. En dat was een goede kosfwinning voor ons, die voor geen Predikant past, welke zijnen tijd wel be. ter kan befteecien, dan kinderen van vijfofzesjaaren telee ren (pellen, wanneer hij anders fmaak in de fludie vindt. Maar, in onze dagen , befpreken zommige der Heeren Predikanten de kinderen reeds in 's moeders Iighaam, om ze te doopen, en wanneer zij nog aan den leiband loopen, worden zij met Ulevelletjes en Collombijntjes aangeworven en ge. ënrolieert, om bij Dominé in 't Collegie (want zij zullen zich wel wachten, deeze brooddieverij Catechi/'atie te noemen) te komen. Ik heb'er lang over gedacht, waarom zommige Heeren Predikanten, zich dien last op den hals gehaald hebben, en ik heb eindelijk begreepen, dat zy het om d? volgende gewigtige rede moeten doen; Een kind, dat ik gedoopt, en in mijn Collegie gehad heb, moet ik ook naderhand tróuwen, daaruit in 't vervolg,als 't eenZoontjeis, een Diacon of Ouderling maaken, en dan worde ik aiiengskens meester van 't fpel, en op't laatst, moet elk naar mijne pijpen danfen. Indien de Heeren Predikanten liefhebbers van Smullen waren, dan zoude ik nog andere ïsdenen moeten opzoeken! &c. &c.

E 3

Sluiten