Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7i *¥

nempe boe indocti (elende Biographi hono-

rariï) — quorum ' pracordia nullis interdum aut levibus videas flagrantia caujis. Quantulacunque adeo est occa/to, fufficit irtel

Satijra XIII. vers. 180-184. Wanneer Gij als een reebtjehapen , verftandig en edelmoedig Christen zult beginnen te denken: Wanneer de t>i««« x»t iKtymrti (w) de ijver met Onverftand

u

(w) Waarschuwing voor den Zetter en Corrector! Er moet vooral zorge gedragen worden, dat in het woord iiriyiaxrit, geen o in plaats van een o, geen omikron in plaats van een Omega, te ftaan kome. Want, de wegen zijn voor Zetters en Correctors, die drukfouten maaken en laaten ftaan , thans niet vijlig, om dat 'er geleerde Verklikkers en Highwaijmen bij den weg Ioopen, die op drukfouten loeren en pasfea! Spiegelt u aan uwe Confre. res die tpirófya/M, met eeB 0 gezet hebben, (zie het leven, pag. 63. nota g. •

Antwoord van den Zetter en Corrector :

Dat veniam corvis vexat cenfura columbas!

Het is ten uiterften billijk en fchrander gedacht en ge haideld, dat een man die in zijne eige moedertaal, zijne gedachten mank, kreupel, fcheef en fchuins, met bulten en puisten voor den dag brengt, en om met den Heer Pro* fesfor Petrus Hofstede in zijne Oostimdische Kerkzaaken te fpreken, niei naar de reinheid van de gram-

ma<-

E 4

Sluiten