Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* •*

u niet meer beziel":, en de eigenliefde, de verwaandheid en de nijdige hoogmoed, n;e' meer over u tijrannifeeren. — Het begint mij te verveelen! Ik ftap van de Noten van mijn Oom af l Zo zij zich zeiven niet verdedigen, zullen zij door mijne verdediging, haar proces niet winnen.

Ik verzoek wel ootmoedig excus aan mijne oordeelkundige Lezeren, dat ik om etns Mans wille, wiens Non/ens regt rijp en wiens Bonfens ten vollen onrijp is, en die niet fchijnt te weeten :

viatica en van de kritiek wandelt, maar zijne mngeüjke mi.flzgen , die den lezer veel gcdulds veroorzaaken, met Florentijner veromfchulditnngen aanbindt en (lerkte bijzet , ó^d/uk/outen van onze Confrères opzoekt, om daaruit te bewijzen, datde Heeken Sta aten van Holland enWestfkiesland , (het zij met eerbied gezegd) het Latijn als Polakken ,\a hun Decretum van het jaar 1614 gefproken hebben, en oat Lur;pides er, Kijpke, het Omega van eenOmikron niet hebben weten te ondeifcheiden. Mijn Heer de Nüef wo.d echter voor zijne waarfchuwingbedankt, en vriendelijk verzocht, zo hi] ons antwoord, dat in ons oog een zeer fchoon Bouquet is, 't welk wij uitgeleendegunst bloemen hebben zamengebonden, voor hottentotfebe taai mogt houden , wiens zin geen gezonde barsfenen begrijpen kunnen, den Commentaar daarover natelezen in den Bundel van Brieven gefchreeven te Irenopel door Philad£ii>hus, aan den Heer Profesfor P, Hofstede', pag. 72. 70. Welke plaats Mijn Heer, zo wij gelocvcn,ook reeds beeft aangehaald.

Sluiten