Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 75

te vervallen, die Gij begaan hebt. Gij denkt zeker door uwe vuile daad een prentje verdiend te hebben? Maar ik zoude, mij zo gedragende als Gij handelt, vast itraffe verdienen! Dat zegt mij Juvenalis reeds:

Committunt eadem diverfo crhnina fato. We crucem, pret turn fceleris tulit bic diadema.

Satijra XIII. vers. 104. 105.

Ik houde u voor een braaf 'en eerlijk Christen, zo Gij één eenig wettig,geoorloofd,goed en heilzaam oogmerk aantoont, 't welk Gij poogt te bereiken, door alle de fcheldwoorden, die Gij op pag. 91. 92. 93 hebt bijeen gefleept en op eikanderen geftapeld! En het tegendeel, zult Gij bij mij zijn en blijven, zo lang, tot Gij bondig zult beweezen hebben, dat in mijn Oom, of in zijne fqhriften, die kwaadaartige geest, van vervolging heerscht, dien Gij pag. 92. 93. gefchilderd hebt, en die uwe pen fchijnt te btftieren! Gij, mijn Heer! overtreft u zeiven in uwe Biographie en betoogt, dat,Gij eene fpecies een Eenling onder alle laagdenkende menfchen zijt,onder welken Gij uitmunt,gelijk de tiQchtwerkende Beer uitmunt onder de Asch en

ove-

Sluiten