Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 76 •*

overige Beeren. Men kan bijkans geen blad in uwe Biographie vinden , waar men niet een bewijs van uwe laage denkwijze ontmoet, Om dat het mij verveelde langer op pag. 91-93. te blijven ftil ftaan, floeg ik eenige biaden terug, en daar viel mij de Anecdote, die mijn Oom van. Mosheim, pag 33 34. verhaalt, in het oog. Maar Gij, een man die zeer wel weet dat Gij geen geloof verdient, beoordeelt mijn Oom naar uwen maatllaf, en gelooft hem ook niet. En waarom gelooft Gij hem niet? Om dat mijn Oom niet gezegd heeft, dat die Superintendent Hohenholtz heet, en in het Lauenburgfcbegewoond heeft! Dan! word nu het verhaal geloofwaardiger? Gij zult zeker zeggen: Neen! want, Gij moet mij eerst, de Qualiteit van

dien man noemen. De qualiteit ? De

qualiteit? —! ! ! Man! Gij weet niet wat Gij eischt en fchrijft. —— Heeft mijn Oom dan niet gezegd , dat hij Superintendent was? —— Men kan geen vcet in uwe Biographie verzetten, of men trapt op uwe fchande. Ik ftapte van pag. 34. tot 36, en vond daar een onfchuldig man onder uwe voeten liggen, en van u liefdeloos mishandeld. Om Gods willé! waarmede heeft 11 toch de Heer Bendinger, die thans door de edelmoedig denkende 's Hertogenbofche Maagd, tot de waardigheid van Leclor

he.

Sluiten