Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 33 *

dat, hadden zommige Toleranten de magt, die zij,Goddank! niet hebben, de zogenoemde/»• toleranten, die het Brachium Seculare , den waereldlijken arm ichijnen op hunne zijde te hebben, al aan zeer kwaade rammen zouden gekoppeld zijn, is helaas eene onbetwistbaare waarheid. Lange heb ik reeds gewenscht, juist zo als mijn Oom het gewenscht heeft, dat toch eens een geestig, verftandig, en edelmoedig denkend man, ten voordeele en ter verdeediging van braave regtfchaape Orthodoxen, de pen mogte

Öpi

ten, en ik behoeve het niet te bewijzen. Maar, dat mijn Oom niet indifferent, niet onverfchillig omtrent die gevoelens is, die in zijne kerk geleeraard worden, en die hij voor waarheden houdt; daarvan zou zich, des noods zijnde, elk dien 'eraan gelegen ligt, en die het weeten moet , gemakkelijk kunnen overtuigen. Mijn Oom zegt : laat elkeen den kruiwagen van zijnen Godsdienst laden , met zulke Hellingen en meningen sla 't hem behaagt, en laat hem daarmede, zus of zo, hier of daar heenen kruiien, zo als 't hem belieft, Maar daarentegen verzoekt hij ook vriendelijk, dat men hem diegoederen , die hij in zijn kruiwagen heeft liggen , en voor echte, goede en vrije goederen houdt,nietdoorfnutfele, of voor Contrabande verklaare, en hem voor een fmokkeiaar houde; of dat hij in dat geval, niet zou kunnen en willen manqueeren, van met allen ernst en naar zijn beste vermogen , voor de groote waarde, en het groot belang dat bi] Helt in den fchat dien hij kruit, te pleiten I F %

Sluiten