Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4§* 9Ö

zegt men, hebben geen keer l Ware het anders, zo wenfchte ik om uwent wille, dat Gij een andere benaaming voor uwen held gekoozen , en ' uwe Biographie, op eene beschaafde, waarfchijnelijke , geestige en leerrijke wijze uirgewerkt hadt! Gij zoudt 'er eere door behaald, Lezers door gelokt en uwen naasten nuttig door geworden zijn. Al wat Gij nog doen kunt, be» ftaat daarin. dat Gij in 't tweede gedeelte van uwe Biographie en wel in de Voorrede, bedekt met een blauwe mantel, en verborgen achter uwen hoed, met een gebukt hoofd, alle uwe Lezers, die Gij door uwe begaane laagheden, verontwaardiging ingeboezemd en beledigd hebt, wel zeer ootmoedig, met duidelijke en verftaanbaare woorden , excus verzoekt. ——

Dat zal dan zeer fraai ftaan ? ! Pudeat

tel nog eens, zo gij kunt!

Het vervolg hierna.

V Y F-

Sluiten