Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 *§»

en draagt, te bezoeken. O/dit is uw oogmerk, dat nog al verdragelijk, en zelfs in zeker opzicht geoorloofd en goed is; Of Gij hebt in 't geheel geen oogmerk gehad ; Of uw doelwit is enkel en alleen geweest, om een wraakzuchtig blauw Boekje, en een beledigend Pasquil te fchrijven. Zonder de twee laalte oogmerken ten eenemaale te verwerpen , en zonder dezelve voor onwaarfchijnelijk te houden, vooronderftelle en geloof ik, dat het eerft aangehaalde, uw voornaarnfte oogmerk geweest is. Dat 'er zulke ontaarte lieden , onder de kerkelijken gevonden worden , die alle Seclen en Gezindheden in liefde dulden en dragen en echter ééne eenigfte luchten noch lijden kunnen, mair dezelve op allerlei wijzen zoeken te beliegen , te drukken, bij de Overheid zwart en gehaat te maaken, te vervolgen, en ftond het bij hen , uit den Staat, en uit het Land der levendigen te bannen, ——— dat wil ik wel gelooven (bb),

maar

{JbV) Dat 'er veele onkundige Lezers zijn zullei, die zulke kerkelijke dwingelanden ,en Johan Melchiors niet kennen, wil Jk zeer wel gelooven. Misfchien is zelfs de Heer Nozeman te Rotterdam, bij alle zijne uitgebreide kennis en pra'Jicaale kundigheden , onbedreeven genoeg in de Hisf»ia tcclefiastica fcandalofa, en heeft zo weinig ondervinding in de waereld , dat hij zulk eenen

las-

Sluiten