Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, en wel zo, dar mijn Oom, die fchielijk herflelde , bij de Executie, de post aan de broek zoude betdeeden. Dan, zo dra 'er mijn Oom kennis van kreeg, verzocht hij vriendelijk om geëxcufeert te zijn , als zijnde een jongeling van eene zeer tedere Complexie, en kunnende maar volftrekt geene zwaare Executie zien of bijwoonen, zonder te bezwijken en in flauwte te vallen. Dus wierd de post aan de broek, aan een ander zeer handig en vasthoudend Scholier opgedragen, terwijl de Executie naar rigeur van de wet, overeenkomftig met de enorme kritijche misdaad, op den daartoe bepaalden dag, ten overftaan van de juichende en triumpheerende Schoolgemeente, voltrokken wierd ! Bij deeze Executie viel

echter ééne merkwaardigheid voor, die te gewigtig is, dan dat zij niet zoude verdienen , hier aangeftipt te worden. Dat Hans Vertoog, geduurende de Executie een vreeslijk

Solo

gefchikte tafel gelegd wordt, terwijl dén jongeling het hoofd van deezen kwant met het gezicht naa beneden , een andere, de vosten vast houdt, en een derde, de Bokfen of Broek,zo ftrak hij maar kan, bij den band om hoog trekt, en de Meester met de plak aan de linker zijde van den armen zondaar (laat, en hem de verdiende premie, op eene meer voelbaare dan fmaakelijke wijze toetelt.

Sluiten