Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*9/0 fchreeuwde , waarbij de Man met de Plak de maat zeer nauwkeurig en nadrukkelijk floeg, gefchiedde volgens de Etiquette,die te Querlequitsch in de mode was, en wierd voor geene fchande gehouden. Maar , Jan Melchior daarentegen, week ten eenemaale van de aangenome Etiquette af! Want zijne premie voor zijne kritifche heldendaad ontfangende, verbeeldde hij zich, dat Alethophel bij de Executie asfifleerde, en met zijne handen, den broeksband van hem Jan Melchior vasthield. Deeze ongegrondde gedachte, was de voldoende rede, waarom hij van de Etiquette afftapte, niet fchreeuwde, maar daarentegen, op den onfchuldigen, van de kritifche pilien nog halfzieken, en uit hoofde van zijne tedere Complexie zich van de Executieplaats geabfenteert hebbende Alethophel, dien hij voor de eenigfle oorzaak hield , van de Tragodie die met hem gefpeeld wierd , dewijl hij Jan Melchior, zich ten eenemaale buiten ftaat bevond, om zich met gronden op eene redelijke wijze te verdeedigen , en toch zijnen moed koelen , en gelijk zommige van zijne eige weldenkende

Confrères, zeiden, ■ zijne Eer vermoorden

wilde, . met een vreeslijk misbaar, raas^

de, tierde, en fchold voor alles wat leelijk is. 't Zou niemand verwonderd hebben, bij aldien door dat verfchrikkelijk fchelden , de H 3 lucht

Sluiten