Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchelden, maakte den man met de Plak, die op de hoogte van Jan Melchiors broek ftond,en wiens arm zich zeer lustig naa boven, en rustig naa beneden bewoog, van tijd tot tijd ongevoeliger.rechtvaardiger en ftrenger. Getuige,de broek van Jan Melchior. Toen Alethophel van deeze Conduite, door Jan Melchior gehouden, verwittigd wierd, haalde hij met een edelmoedig glimlagchje, dat van medelijden getuigde, de fchouderen op en vroeg: wat zou die arme Schelm , dien handen en voeten vastgebonden of vastgehouden wierden, en die buiten ftaat was van zich te kunnen verweeren of te verdedigen , anders doen, dan fchelden:

Vervolgens verdeelde zich het fchool in twee Complotten. Het ééne Complot had Jan Melchior, aan 't hoofd, en het andere fcheen het met Alethopel te houden! Die van Alethophelkreegen dikwerf klop,zonder dat zij eens recht wisten,

waar-

het Leven enz. pag. 4. 10. ibid. pag. 145. reg. 14. (NB. Mijn Oom verklaart als een eerlijk man , nooit eeni■ige briefwisfeling, met den Heere Nicolai gehad te hebben, en nog niet te hebben. Dus Protesteere ik tegen dit uw gezegde, en houde (taande, dat Gij ook hier bezijden de waarheid fpreekt.) 11. Ibid. pag. 65. In de Executie Sn den tekst pag. 116. reg. 9-11. en pag. 117. reg. 10 - u het Leven, pag. 5a. en voornamelijk pag. 115. reg. 15. H 4

Sluiten