Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 124

ZEVENDE VERVOLG,

Het VII. Hoofdstuk , toont duidelijk en middagklaar , dat Gij zo verkeerd en averechts geftudeerd hebt, als het maar bij mogelijkheid heeft kunnen gefchieden. Och! of Gij bij gebrek van eene goede en gezonde Logica Naturalis , een Collegie over de Logica Artificalis gehoord hadt! Doch, wat baat de kunst, zonder de Natuur ? De kunst kan niets zonder de Natuur, maar wel kan de Natuur zonder de kunst veel uitwerken. Waart Gij maar liever een Ankerfmid geworden ! Het onbruikbaare en verwarde voorfchrift, waar naar Gij uwen held, pag. 75. 77. laat ftudeeren, om hem tot een intoleranten Tolerant te maaken, bewijst duidelijk, dat Gij weinig of niets hebt geleerd, van het geene Gij hadt dienen te weten , om het wél te gebruiken; en dat Gij veel ballast hebt bijëengefchommeld, die Gij niet kunt gebruiken. Gij zijt zeker, (zie uw Leven pag. 78) op dien dag gebooren, toen de Zon achter de Wolken trad, en onder het hemelsteeken , 't welk den Armenhals regeert! .

Al hetgeene op pag. 83- volgt, den geleenden Koeftaart uitgezonderd, kan maar een Steven

van

Sluiten