Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«£♦ 132 *3>

Nederlandsche Bibliotheek , door de hoogloffelijke Regeering te Utrecht , als een Faam. en Eerrovend Libel verboden is. Maar denkelijk hebt Gij de Nederlandfcbe Bibliotheek zelfs in het oog, dewijl Gij 'erbijvoegt: genoegzaam alle verboden Boeken heeft hij bijëen! Zo de Heer van Goens ooit uw blauw Boekje leest, zal hij kunnen zeggen :

Et latrat! fedfruftra agitur vox irrita ventis

Et peragit curfus furda Diana fuos!

Men Iet 'er niet op, of een oud wijf roept: Heb je ook oude Vodden te koop! of een Smous: Heb je ouwe Kleeren te koopl En of een Man ons lastert, die bij de waereld voor een kwaadfpreker te boek ftaat.

Dat de Ibeologifche Profes/oren te Utrecht alle Sijstematikers zijn, daar doen zij zeerwel aan, terwijl zij "er van overtuigd zijn, dat hun Sijstema goed is! Gij hadt hunne naamen wel kunnen noemen! Dan, de Hoogleeraar Sax, een Lutherscbman, komt 'er mijns bedunkens al te genadig af. Wat of daarvan toch wel de rede zijn mag, dat Gij hem zo fterk op uwe zijde trekt, en hem de eér aandoet van hem tot een Sijmbolist te maaken ? Want naar nwe gedachten, kan geen andere Eere, bij die van

een

Sluiten