Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& 135

om dat 'er veel kwaad in gevonden wordt, maat daarom en uit die rede, om dat met het minder kwaad, veel meerder goed derwijze verbonden is, dat het mindere kwaade niet kon uitgeflooten worden, zonder dat teftens het meerdere goede uitgeflooten wierdt. — Gij praat van de beste waereld, als de blindeman van de kleuren, en lastert 't geen Gij niet begrijpt! —

Waarmede heeft het toch de onfchuldige , groote en edelmoedige menfchenvriend, de Heer Profesfor Petrobolos Hohfstet , verdiend , en wat heeft hij ooit ofte ooit zijnen evennaasten kwaad gedaan, dat Gij en uw Reisgezelfchap, grijnzende en met knarsfende tanden, (femibiante labello), bij deszelfs woning Gilletjes voorbijgaat, zonder Zijn Hoog Wel Eerwaarden eene Vifite te geven? Of twijfelde Gij misfchien, of hij ook die man wel ware, waarvoor ik hem zo aanflonds te boek (lelde? Zo dit het geval en de rede is, zo kunt Gij u, als aan onwraakbaare en beflisfende getuigen addresfeeren, aan mijn Heer van Goens te Utrecht; Nozeman te Rotterdam; Barkey, Nieuwland en Rutz in 's Hage; en voorts aan alle braave Mannen, die in dit IX. Hoofdftuk, van u zo onverantwoordelijk beledigd, en zo fchandelijk mishandeld worden Ik wasfche 'er mijne handen van af,, in I 4 heC

Sluiten