Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 136

het water, t welk Juvenalis, Swift, Rabener , Liscow en Koestner, daartoe gewijd hebben. De aangehaalde getuigen, zullen zeker van gedachten zijn, dat Gij nog eene andere Zinfpreuk hebt , waar Gij u naar gedraagt, dan die is, waarvan ik boven pag. 56. fprak, te weeten deeze:

Calumniare audacter ,x Camper aliquid baret.

Gij moet maar dapper liegen en lasteren ,?èr. zal altijd iets blijven kleeven!

De WelEerw. Heer Nozfman, (pag. 103) moét u eens verbaasd beet gehad hebben, want Gij fchijnt bang voor hem te zijn. Gij laat bem daarom met een Kwikftaartje zich amufeeren, terwijl Gij aan Liberius enkel het plaifier gunt, om hem als een' menschlievenden Broeder te omhelzen.

Men zou in der daad haast wenfchen,Luthersch Predikant te Rotterdam te zijn, om zulk een dierbaar en kostelijk Compliment te ontfangen, als Gij aan de Heeren Predikanten te dier ftede maakt. Zo H.W.Eerwaardens ook eens uwe woning voorbijgaan, mogt elk hunner wel een Vijiteka'artje bij u brengen. Dan! Hun Wel Eerwaardens dienen zich zorg. vuldig in acht te nemen, dat zij het fingullere en paradoxe, het zeer dubbelzinnig en glibberig;

Com,i

Sluiten