Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij onder dit hoopje, niet liever met uwe orthodoxe Donder bos eens hebt losgebrand, om hetzelve te verftrooijen of te vernielen. Maar, wat ik u bidden mag, bedenk wel, voor en aleer Gij fchiet, dat een verzaadigde Afrikaanfche Leeuw , die in ffctlle rust ligt te flaapen, diengeenen , die hem in zijne rust ftoort, doorgaands zo aanvalt, en hem zomtijds zo bij het linkerbeen vat, dat hij vergeet voor de tweede reize lostebranden!

Rhuts , dien vermaarden Panfophist, kenne ik in den Haag niet! Gij moet verbaasd veel van hem gehoord, gelezenen ondervonden hebben, dat hij bij u zo bekend, als in den Haag onbekend is.

Vader Barkey , is als een braaf Man, bij alle weldenkende, en in den geheelen Haagaheen vredelievend en edelmoedig menfchenvriend

zeer wel bekend. Bij u, daarentegen

wiens Maximen en manier van denken, met die van Vader Barkey een verbaasd Contrast uitmaaken, en lijnrecht het oppofiet van de zijne

zijn. moet hij een geheel ander man zijn.

(pag. 104.) Ten einde nu, uwen Seraphijnfchen Barkey, duidelijk te onderfcheiden van den waardigen Grijsaart in 's Hage, zo hebt Gij den uwen , met „ „ „ gebrandmerkt. Men zou haast op de gedachten geraaken, dat Gij

met

Sluiten