Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* 15°

Meenigeen zal het u dank weten ! Ketterij is 'er niet in!

Zo dra ik Cpag- m.) den naam van den Heer Profesfor van der Mark las, fchoot mij het fchilderij van Kiau te binnen. Deeze Ketter iieL zich, als zittende in den luchthemel, in eene drukkende attitude, juist daarboven de aarde fchüderen, waar veel geraas en gewemel gemaakt wierd, met het bijfchrift :

Kiau zit in den Hemel en S.. .. in uw gewemel.

De hoogduitfche Lezer, gelieve aan het flot van dit vervolg naatelezen, den Beijtrag zur GeJchichte der Intoleranz! Oder Leben, Meinungen und Schikfahle des ehemaligen Doctors der Theologie und reformirten Predigers in Amflerdam BALTHASAR BEKKERS , demHerrn D.und Prof. FRIEDERICH ADOLPHvan derMARK, zugeeigenet ven Johan Moritz Schwager , mit 5EMLERS Vorrede , von einer unter deffen Aufficht n'dchftens herauskommenden Auflage der bezauberten Welt. Dit Boek kan een Tolerant niet zonder aandoening van medelijden, niet zonder afkeer, verontwaardiging en verfoeijing, en een Intolerant, niet zonder {lichting lezen , ten zij , dat hij ten eenemaale onverbeterlijk , en door de wol heenen geverwd

is

Sluiten