Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LÊZER

te zijn, (hoe Nerf op den zonderlingen inval.gekomen is, om eene vierkante Geestigheid met eenen fijnen Smaak in het huwelijk te doen treden, wecc ik niet te verklaaren, dan tenzij, dat Neef, gelijk Leibnitz en Wolf, wel de helfc meer gedacht dan gefchreeven heeft.) en volgens den Tekst, is het een luidruchtige, onbefcbaafde Boer. Kortom 1 Ik wist niet wat ik 'er van maaken zoude; waarom ik eindelijk befloot, mijn neus eens in de Correspondentie van Neef te fteken, en per Misjive, naa de gebeurde zaak nauwkeurig te informeeren , en toen heb ik ontdekt, 't geen ik hier tot opheldering van deze duistere plaats , aan den Lezer zal mededeelen. Dit namelijk :

Dat de luidruchtige Scbeveninger, niemand anders is, dan die knaap, die oni'rent tien jaaren geleeden, door zijne vervaarelijke Orthodoxe en Intolerante (tem, al de Schel visfchen en Kabbeljauwen, van het Scheveningfche Strand, heeft weggefchreeuwd en weggeboend,en voor de rest een trouwhartige jongen, maar tamelijk fuffij'ant is! eDz. enz. enz.

Wijders, dat pag. 46, in plaats van aan bet Fonteintje , moet gelezen worden: door den Wel EerwaardigenHeer de La Fomtaine, die eertijds Predikant geweest is te 's Gravezande, en thans Emeritus zijnde, niet verre van Leijden woont.

De Revisor.

L IJ S T

Sluiten